Pro rodiče

Rychlost.cz - poptávka připojení

Vážení rodiče,

na této stránce vám nabízíme shrnutí základních informací, které se budou hodit při přihlašování vaší ratolesti na tábor, při přípravě a balení věcí a také co vše je potřeba udělat před samotným odjezdem.

 

Přihláška

 • Přihlášku naleznete přímo u jednotlivých turnusů, kde je on line přihláška. Pokud zde takováto možnost je, tak jí doporučujeme dát přednost před papírovou přihláškou.
 • Druhou možností je napsat si o přihlášku emailem na kontaktní adresy, které najdete v sekci Kontakt  - přihlášku následně odešleme dle přání emailem nebo poštou
 • Poslední možností je telefonická domluva s hlavním vedoucím příslušného turnusu - telefonická čísla naleznete v sekci Kontakt

Informační dopis

V průběhu května a června (záleží na jednotlivých turnusech) obdržíte poštou nebo elektronickou poštou od vedení tábora informační dopis s veškerými instrukcemi k odjezdu i k samitnému táboru, včetně zdravotních dokumentů (bezinfekčnost + zdravotní potvzení)

Zdravotní potvrzení

 Součástí nezbytných dokumentů k účasti vašeho dítěte na táboře je potvrzení od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte. Ten v něm na základě prohlídky a výpisu z karty zdravotní dokumentace potvrdí, že dítě může absolvovat pobyt na letním dětském táboře. Zdravotní potvrzení si můžete stáhnout  v sekci Ke stažení.

Platba

Platba poukazu za účast na táboře musí být provedena do termínu uvedeném na přihlášce nebo v pokynech rodičům (pozdější platba může být provedena pouze po dohodě s příslušným hlavním vedoucím), a to:

 • bankovním převodem na číslo účtu 234538399/0300 (variabilní symbol - rodné číslo dítěte)
 • složenkou typu A na táborový účet 234538399/0300 (variabilní symbol - rodné číslo dítěte)
 • v hotovosti (pouze po dohodě s přílušným hlavním vedoucím) do rukou hlavního vedoucího nebo pověřeného pracovníka vybraného turnusu

Potvrzení pro zaměstnavatele

Potvrzení o účasti dítěte na letním dětském táboře, na základě kterého zaměstanavatel přispívá na poukaz, vystavíme. Ideální je uvézt tento požadavek již do přihlášky, zjednodušíte tím celý proces příprav a sebe zbavíte zbytečných starostí při řešení situace na poslední chvíli.

Vystavení faktury

Fakturu pro zaměstnavatele, který nabízí tímto způsobem uhradit část poukazu na letní dětský tábor pro svého zaměstnance vystavím též. I v tomto případě je dobré udělat poznámku již při přihlašování. Současně s ní, nebo později, je nutné poslat na adresu příslušného hlavního vedoucího nebo kontakní email příslušného turnusu fakturační adresu podniku, který poukaz na tábor proplatí a adresu doručení, kam máme fakturu zaslat. Dále pak jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo dítěte a jeho příslušnost k turnusu. Fakturu obratem vystavíme a zašleme.

Odjezd na tábor

Na tábor odjíždíme pravidelně z parkoviště u polikliniky Antala Staška, na stanici metra C, Budějovická. Odjezd na tábor je zpravidla v 11 hodin, pokud není v pokynech daného turnusu uvedeno jinak (doporučujeme tedy čas odjezdu zkontrolovat na stránkách daného turnusu, popřípadě telefonicky s hlavním vedoucím turnusu).)

Nezapomeňte u odjezdu odevzdat

 1. Zdravotní potvrzení - zdravotní potvrzení MUSÍ být vyplněno lékařem
 2. Bezinfekčnost - bezinfekčnost vyplní rodič těsně před odjezdem (datum bezinfekčnosti musí být datum odjezdu)
 3. Průkazku zdravotní pojišťovny - stačí její kopie !
 4. Léky - ty se odevzdávají táborovému lékaři (uveďte jméno dítěte a popis dávkování). To i v případě, že jsou děti zvyklé užívat léky doma bez vaší přítomnosti - není přípustné, aby děti měly v průběhu tábora jakékoliv léky u sebe!!

V čem nám můžete pomoct

 • respektujte prosím pokyny pro rodiče
 • vybavte děti dostatečně podle seznamu - například ve starých teniskách je celodenní výlet pro dítě dosti nepříjemným zážitkem
 • případné komplikovanější nebo intimnější individuální zvláštnosti vašeho dítěte sdělte prosím oddílovému vedoucímu u odjezdu - velmi mu tímto pomůžete při práci v oddílu
 • pište dětem, hlavně těm, kteří jsou na táboře poprvé
 • nedejte na první či druhý dopis či pohled  typu: "Mami, mně se tady nelíbí, přijeďte si pro mě..!" Důvodem může být a nejčastěji také je nezvyklost na prostředí a přechod na běžný táborový režim, nebo například náhodný nezdar v táborové hře.Respektujeme vaši starost o dítě, ale cílem našeho kolektivu není dítěti pobyt znepříjemňovat, právě naopak. Budete-li však mít i přesto pochybnosti, kontaktujte v takovém případě hlavního vedoucího
 • nevybavujte děti mobilním telefonem - o to vás skutečně žádáme, předejme tak mnoha problémům, pokud však tot respektovat nebudete, upozorňujeme, že za mobilní telefon a podobnou techniku nepřebíráme zodpovědnost

Adresa tábora

LDT DUHA Sedliště
Sedliště
285 06  Sázava