Kontakt

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Preventista sociálně patologických jevů

kpt. Mgr. Daniela Široká, LL.M. ,vrchní komisař oddělení práva a kriminalistiky

 

Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.

Pomoc obětem TČ a jejich podpora.

Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.

Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.

Situační prevence kriminality a nové přístupy.

Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.

Prevence kybernetické kriminality.

 

Pozice nabízí veškeré programy a aktivity k prevenci sociopatologických jevů směřují ke změně vzorce jednání rizikových dětí a mládeže jak pomocí psychologické intervence u jednotlivce či rodinného systému, posílením sebehodnocení, nácvikem sociálních dovedností a řešení obtížných situací, nabízením smysluplných volnočasových aktivit ale i represivními opatřeními.

 

 

Zástupci pobočného spolku Duha Sedliště z.s.
 
Mgr. Václav Zelenka ("Zelí")
předseda pobočného spolku
hlavní vedoucí 1. turnusu
tel.: 603 808 090
e-mail: vzelenka@ppfbanka.cz
stránky: www.1turnus.cz

 
 
 
Jan Syrovátka ("Hosyro")
místopředseda pobočného spolku
hlavní vedoucí 3. turnusu
tel.: 602 395 472
e-mail: hosyro@cmail.cz
stránky: www.sedliste3.cz

 
Pavel Dvořák ("Dvořka")
hlavní vedoucí 2. turnusu
tel.: 739 475 941
e-mail: tabonadvorku@seznam.cz
stránky: www.tabornadvorku.cz

 
Mgr. Daniela Široká,LL.M.  ("Danka")
preventista pobočného spolku
hlavní vedoucí 4. turnusu
tel.: 606 155 316
e-mail: hojada.s@seznam.cz
stránky: www.sathava.cz

 
Adresa pobočného spolku:
DUHA Sedliště, z.s.
Přecechtělova 2228/8
Praha 13 - Stodůlky
IČ: 70902585
Zřizovatel:
Duha
Sdružení dětí a mládeže pro volný čas,
přírodu a recesi
Senovážné náměstí 977/24
116 47  Praha 1
tel.: 234 621 374